Dé surfvakantie-expert Laagste prijs Gratis advies 4.7/ 5 - 148 reviews

Privacyverklaring

Privacyverklaring SurfaWhile

SurfaWhile, gevestigd aan Ruysdaelstraat 61, 1071 XB, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

SurfaWhile is onderdeel van Coconut Travel Collective B.V.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Bijgewerkt op: 26-11-2019

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geb. datum
 • Geb. plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Naam & telefoonnummer van de thuisblijver (noodnummer)
 • Kopie identiteitsbewijs (het BSN-nummer doorgestreept en met onduidelijke pasfoto), indien een van onze partners hier om vraagt
 • Inloggegevens voor Mijn SurfaWhile (e-mailadres en wachtwoord).
 • Eventuele persoonsgegevens (die afwijken van het hierboven genoemde) die door jou worden ingevuld als inhoud van een bericht bijvoorbeeld via Whatsapp, onze chatfunctie, het contactformulier, sociale media, een winactie-formulieren of een van onze feedback-formulieren
 • Eventuele medische persoonsgegevens die door jou worden verstrekt bij het boeken van een reis, zoals bijvoorbeeld allergieën, dieetvoorkeuren of fysieke ongemakken. Dit geldt zowel voor jouw gegevens als die van jouw reisgenoot/genoten.
 • Gezinssamenstelling (bij onze familiereizen)
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer indien je via SurfaWhile de betaling verricht
SurfaWhile verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • burgerservicenummer (BSN)
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.
SurfaWhile verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • SurfaWhile analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
SurfaWhile bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Nieuwsbrief: tot uitschrijving
 • Boekingen en reserveringen: 7 jaar na laatste datum van terugkomst laatste reis
 • Contactinformatie: 7 jaar na laatste datum van terugkomst laatste reis
Voor de bewaartermijn van onze cookies verwijzen we je graag naar het cookiebeleied.
SurfaWhile verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SurfaWhile blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Partners met wie jouw gegevens gedeeld kunnen worden:
 • Onze partners die de vakanties uitvoeren, incl. de uitvoerder van de (luchthaven-) transfer
 • Het garantiefonds waar wij bij zijn aangesloten
 • Booking-software, indien jij een vakantie boekt waar deze software voor gebruikt wordt
 • Betaaldiensten (indien je via SurfaWhile betalingen verricht)
 • Verzekeraars (als je via SurfaWhile een verzekering afneemt)
 • Vliegmaatschappijen (als je via SurfaWhile een vlucht boekt)
Partners die niet direct bijdragen aan de door jou geboekte reis, maar die eventueel wel jouw gegevens ontvangen:
 • Het programma waar wij onze website in bouwen, incl. de leveranciers van de door ons gebruikte plug-in’s
 • Externe ICT-dienstverleners
 • Applicatieleveranciers, zoals het CRM-systeem en het boekhoudsysteem waar SurfaWhile gebruik van maakt
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SurfaWhile en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
 • SurfaWhile wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de autoriteit persoonsgegevens
 • SurfaWhile neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik en verlies tegen te gaan
 • The company: Coconut Travel Collective B.V. met handelsnaam SurfaWhile
 • Written correspondence & business address: Ruysdaelstraat 61, 1071 XB, Amsterdam
 • Head office: Churchill-laan 226-hs, 1078 EW, Amsterdam
 • Kamer van Koophandel: 73381292